• PDCA - TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CEO BÀI BẢN ĐẦU TIÊN TẠI VN
  • info@pdca.vn
  • 090.484.1068
05
Năm thành lập
20+
Nhân sự
99+
KH hài lòng

Giới thiệu chung

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào Tạo Tư Vấn PDCA

Công ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn PDCA (gọi tắt là PDCA), lấy nguồn cảm hứng từ chu trình quản lý PDCA.

Chu trình PDCA là chu trình chuẩn dành cho các nhà quản trị khi điều hành doanh nghiệp, được hiểu là Plan- Do- Check- Act:

  • Plan: Là hoạch định và lập kế hoạch cụ thể cho công việc.
  • Do: Là triển khai và thực hiện ngay kế hoạch đó.
  • Check: Là kiểm tra lại những công việc mình đã thực hiện.
  • Act: Là hành động cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành Chu Trình, Quy Trình Chuẩn.
  • Check: Là kiểm tra lại những công việc mình đã thực hiện.
  • Act: Là hành động cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành Chu Trình, Quy Trình Chuẩn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LỊCH SẮP KHAI GIẢNG

Khóa học vừa tốt nghiệp

Tin tức - Sự kiện

Ý KIẾN HỌC VIÊN